My Fantastic Park
Danmark

Tilmelding

 
x

Hvad er My Fantastic Park?

I det afvekslingsrige browserspil My Fantastic Park venter der en stor udfordring på jer. Som nystartet parkdirektør opbygger I jeres egen forlystelsespark. Jeres mål i parkspillet My Fantastic Park er at opføre et sted for sjov og fornøjelse og at skabe en sand fritidsoase. Jeres første opgaver i parken i My Fantastic Park får I af park-eksperten Pauline Parkensen, som ønsker jer tillykke med jeres nye job som parkdirektør og straks overbringer jer den første vigtige opgave i spillet. To attraktioner skal I bygge i parkens endnu beskedne areal, desuden gælder det om at udbygge en yderligere attraktion. Selvfølgelig går I jer med iver i gang med jeres nye opgave i park-spillet. For slutteligt vil I jo lokke så mange besøgende som muligt til jeres hen til jeres online-fritidspark i My Fantastic Park. Det lykkes dog kun, hvis I præsenterer det kommende publikum for imponerende attraktioner. Altså går I derfor i gang med det samme i park-simulationen. I butikken i My Fantastic Park skaffer I jer jeres første små attraktioner. Det drejer sig om en dåsekast-bod med et sjovt monster-udseende, som I kan bygge straks efter at have købt den. Med få klik opfører I den på jeres parkareal i spillet. Desuden råder I også over 200 enheder sandvej. Med dem kan I bygge passende veje for de besøgende hen til attraktionerne. Succesen melder sig også omgående derefter. Straks strømmer de første besøgende allerede til jeres park.

I My Fantastic Park står der flotte fornøjelses-attraktioner til rådighed for jer inden for tre forskellige kategorier. Alt efter jeres spillertrin kan I opføre små, store og kæmpestore attraktioner park-simulationen. Således rækker udvalget alene ved de små attraktioner lige fra dåsekast-bod og Kraftprøven over børnekarrusel, kædekarrusel og dukketeater til veteranbiler, tryllekunstner, eventyr-legeplads, spejlkabinet og rumfærge. Rutsjebane, autoscooter og spøgelsestog hører selvfølgelig også til sortimentet i park-simulationen. My Fantastic Park giver jer alsidig forlystelsespark-sjov i originale omgivelser med omfangsrige funktionaliteter og smarte sociale spilelementer. Derudover kan My Fantastic Park spilles gratis online. Oplev park-spilleglæden og åbn jeres egen forlystelsespark allerede nu i browserspillet My Fantastic Park. Oplev et parkspil gratis i browseren med My Fantastic Park.

x

My Fantastic Park - Historien om browserspillet

Her er det jer, der er chef! I den fornøjelige online-forlystelsespark-simulation My Fantastic Park åbner I som parkdirektør jeres egen park radiobiler, spøgelsestog og et utal af yderligere attraktioner. Jeres mål i parkspillet er at udvide jeres park og at lokke så mange mænd, kvinder, børn og ældre ind til jeres My Fantastic Park-forlystelsesområde. Det kræver selvfølgelig behændighed. For slutteligt venter der jer en stor udfordring, i hvilken det gælder om at indrette sin forlystelsespark så alsidigt som muligt. For jo bedre I rammer de forskellige målgrupper i spillet, desto flere besøgende lokker I selvfølgelig til jeres rutsjebaner og øvrige attraktioner. I introduktionen til MyFantasticPark, som er et gratis browserspil, starter I ved at bygge jeres første attraktion i parken, nemlig dåsekast-boden. Hver adspredelse i spillet har en bestemt sjovfaktor. Hos dåsekast-boden ligger denne faktor på 25, for kædekarrusellens vedkommende er den derimod på hele 225. Jo højere sjovfaktoren er, desto mere populær er den pågældende park-attraktion også hos de besøgende. Sjovfaktoren hos fritids-forlystelserne i jeres park kan I øge via to opgraderingstrin. Dette er således en særlig udvidelsesfunktion, med hvilken I ikke alene kan gøre udseendet af den pågældende park-attraktion mere tiltalende, men også øge sjovfaktoren og dermed populariteten.

Som park-direktør bestemmer I ikke kun kun handlingen i parkspillet. I fastlægger også hvordan I vil indrette parkens areal i forlystelsesspillet. Således kan I vha. park-dollar, som er møntfoden i spillet, men også vha. råstoffer købe en hel mængde boder i park-butikken og desuden også blomsterdekorationer, veje, snackbarer, drikkestande og burgerbarer og opstille dem i My Fantastic Park. På denne vis bestemmer i spilforløbet og spilhastigheden. Desuden venter der jer spændende Quests, som det giver jer gode belønninger at løse. At MyFantasticPark derudover også kan spilles helt gratis, er en yderligere stor fordel i denne usædvanlige park-spillesjov. For at kunne spille park-spil gratis giver omfattende fordele, og desuden kan I spille park-spillet direkte i browseren. Opdag de smarte muligheder og kom med ind i My Fantastic Parks brogede univers, hvor radiobiler, spøgelsestog, rutsjebaner og talrige andre spil-attraktioner venter. Oplev den rene spilleglæde i det gratis Upjers-Browserspil My Fantastic Park.

x

My Fantastic Park - Indholdet af browserspillet

Det er fritids-spilleglæden i browseren. I My Fantastic Park påtager I jer rollen som parkdirektør og åbner jeres egen online-forlystelsespark, som I udbygger til en ægte publikumsmagnet skridt for skridt. Undervejs har I adgang til en hel række smarte funktioner. Med små, store og kæmpestore attraktioner lokker I jeres publikum hen til park-simulationen. Lige fra dukketeateret til sælhunde-opvisningen, fra radiobilerne til spøgelsestoget står der et stort udvalg af forlystelser til jeres rådighed. Jo attraktivere jeres forretninger og attraktioner i parkspillet er, desto flere besøgende kommer der til jeres fritidspark hvilket øger jeres indtjening af park-dollars. Jo flere park-dollar I indkasserer, desto større attraktioner kan I bygge i forlystelsesparken alt efter jeres spillertrin. Og: Jo større attraktionen er i parkspillet, desto større er også den pågældende attraktions sjovfaktor, hvilket igen lokker endnu flere besøgende til. Det betaler sig altså at opføre så forskellige ting som muligt i My Fantastic Park. En særlig vigtig rolle ved købet og opførelsen af en fritidspark-attraktion spiller udover park-dollar råstofferne. Således er der i MyFantasticPark fire forskellige råstoffer. Disse er: Råstoffet materiel, råstoffet teknik, råstoffet ide samt råstoffet natur. Råstoffet materiel dækker i park-spillet over sten, metal, maling etc. Råstoffet teknik omfatter blandt andet maskineri, motorer og elektronik. Råstoffet ide i parkspillet består af byggeplaner, kreative indfald og forskning og bliver anvendt mange steder - lige fra spøgelsestoget til radiobilerne. Med råstoffet natur menes der planter og naturlige materialer. Hyppigst skal man bruge råstoffet materiel. I skal bruge det til næsten alle anskaffelser i fritidspark-simulationen. For at kunne indrette eksempelvis en dåsekast-bod i forlystelses-spillet My Fantastic Park, kræves der udover 500 Park-Dollar også 3 enheder af råstoffet teknik samt 23 enheder af råstoffet materiel. Først når I råder over de krævede enheder råstof og Park-Dollar, kan I købe de ønskede online-attraktioner i parkspillet. Men hvordan får I fat i de begærede råstoffer i fritids- og forlystelsesspillet My Fantastic Park? Det er der forskellige muligheder for. Disse er:

- Af og til taber de besøgende i parken nogle råstoffer. I behøver herefter blot at samle dem op.

- I bonuspakkerne finder man ofte råstofpakker. Bonuspakken er en pakke med kort, som fås i graderne bronze, sølv og guld. I får hver dag en gratis bonuspakke efter at have logget jer ind første gang. Bronze-pakken består af otte kortdele, som ligger med rygsiden op. I kan vælge fire af kortdelene og vende dem. Med lidt held befinder der sig også råstoffer deriblandt.

- Så snart I har opnået succeser, løst opgaver og story-quests samt er steget i spillertrin i fritidspark-spillet My Fantastic Park, bliver I blandt andet også belønnet med råstoffer.

- Desuden modtager I råstoffer i parkspillet, når I fjerner forhindringer fra jeres parkareal såsom sten og rødder.

- Hvis I besøger venner og hjælper til i deres forlystelsespark, bliver I ligeledes belønnet med råstoffer.

- Placer nye objekter i jeres park og får derved også råstoffer.

- Ved at dreje på lykkehjulet, som igen og igen kommer til syne over forlystelserne og attraktionerne i park-simulationen, kan I blandt andet også vinde råstoffer.

- Selvfølgelig har I også mulighed for at anskaffe jer premium-møntfoden Diamanter i park-browserspillet og veksle disse til råstoffer.

I ser altså, at der er mange muligheder i MyFantasticPark for at få fat i råstoffer. I parkspillet udgør råstofferne dog kun en af de mange sjove spilleelementer og underholdende funktioner. Oplev det helt igennem imponerende fritidspak-browserspil og spil gratis med nu i My Fantastic Park. For til syvende og sidst har det aldrig før været så nemt og sjovt at spille park-spil gratis og at opleve forlystelsesspil gratis.

Spil nu!
Spil nu!